V bezpečí slouží zejména matkám s dětmi, které jsou odkázány na pomoc státu, neboť se dostaly do životní situace, kterou nejsou schopné samy řešit jako ukončení zaměstnání zaměstnavatelem, rozvod, domácí násilí apod. Učiníme vše potřebné včetně právních kroků proto, aby ve stanoveném časovém rámci byla matka schopna se uživit sama, pobírat adekvátní příspěvky od státu, měla zajištěno bydlení a dítě plnilo povinnou školní docházku.

PRO MATKY SAMOŽIVITELKY, KTERÉ SE DOSTANOU DO TÍŽIVÉ ŽIVOTNÍ SITUACE

PRVNÍ KROKY V BEZPEČÍ

Když žena v tíživé životní situaci přijde do NO, pracovník NO s ní provede vstupní analýzu a zjistí tak její situaci v oblastech: dostupnosti bydlení, zaměstnání, pobíraných dávek, možnostech kooperace rodiny, dluhů, školní docházky dítěte a právního poradenství.

NA ZÁKLADĚ TĚCHTO INFORMACÍ NAVRHNEME ŘEŠENÍ VAŠÍ SITUACE V POTŘEBNÝCH OBLASTECH

BYDLENÍ

Matka s dítětem v něm budou moci zůstat na přechodnou dobu, nejdéle na 1 rok

PŘÍSPĚVKY

Na základě plné moci zajištěny veškeré možné příspěvky státu, z těchto příspěvků bude poté placeno bydlení přímo vlastníkovi nemovitosti

POTRAVINY

V rámci spolupráce s potravinovými bankami

ZAMĚSTNÁNÍ

Zvýšení potenciálu zaměstnanosti v rámci spolupráce se zaměstnavateli, rekvalifikace, příprava na pohovor

FINANCE

Cílení na zdravou strukturu osobních a rodinných financí, modelace hrozeb finančního trhu, zásady osobního a rodinného finančního hospodaření

PRÁVNÍ POMOC

Zahájení řízení o určení výživného soudem, svěření do péče, rozvod  včetně vypořádání SJM, insolvenční řízení a další

ŠKOLA

Zajištění místa v partnerských školách, školkách či jiných vzdělávacích zařízeních

BĚŽNÉ POTŘEBY

Oblečení po matku i dítě, hračeky, nezbytné
hygienické potřeby

CÍLEM NO JE POMOCI A UMOŽNIT MATCE S DÍTĚTEM ZA CO NEJKRATŠÍ DOBU NÁVRAT DO BĚŽNÉHO ŽIVOTA, A TO TAK, ABY BYLA EKONOMICKY SOBĚSTAČNÁ BEZ POKUD MOŽNO NEGATIVNÍCH DOPADŮ NA DÍTĚ.

Napište nám

Zanechte nám své kontaktní informace nebo popište svou situace, budeme vás neprodleně kontaktovat.

+420 777 777 777

info@vbezpeci.org

v bezpečí z.s. Technologická 375/37
709 00 Ostrava

ČLÁNKY A INFORMACE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Toggle Content
Toggle Content
Toggle Content
Toggle Content